29.09.2016

ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПЕРФОРМАНСИТЕ НА ФИЛИЈАЛАТА

Аплицирај за семинарот  

Општи податоци


Локација: АБИТ (Конгресна сала II кат)
Времетраење: 09:00 – 16:00 часот
Рок за пријавување: 28 септември 2016

КОНТАКТ ИНФО: +389 2 312 55 00, +389 71 215 118

ЦЕНА:
Уплатата за учество на обуката е 5.900
За втор учесник од иста банка, се доплаќа 70%. За трет учесник само половично или 50%.

НАПОМЕНА: полноправните членки на АБИТ, плаќаат само 50% котизација.   

Цели


Главната цел на семинарот е да им даде на слушателите поврзани сегменти и прашања во делот на работењето на филијалата посебно во делот на улогата на директорите на филијалата. 

Целна група


Регионални директори на банки и други финансиски институции,директори на филијали, вработени во банки кои сакаат да станат директори на филијали, менаџери на високи позиции, менаџери на одделенија кои сакаат да добијат унапредување и сите заинтересирани кои сакаат да добијат практично знаење и  искуство за организацијата за работењето и унапредување на перформансите на филијала 

Содржина


МОДУЛ 1: Модел на организација на retail сегментот 

Предавачи: Татјана Калајџиева и Нина Фити-Неделковска

МОДУЛ 2: Улога на директор на филијала

Предавачи: Стевчо Димески и Нина Фити-Неделковска

МОДУЛ 3: Поставувае на цели, планирање, комуникација и унапредување на перформанси

Предавач: Татјана Калајџиева

МОДУЛ 4: Организација на работењето во филијала 

Предавач: Нина Фити-Неделковска

МОДУЛ 5: Мотивација на тимот – нефинансиско мотиврање на вработените

Предачач: Татјана Калајџиева

МОДУЛ 6: Етика, корпоративни вредности

Предавач: Нина Фити-Неделковска

МОДУЛ 7: Унапредување на тимската работа и решавање на конфликти

Предавач: Нина Фити-Неделковска

МОДУЛ 8: Трансформација на мрежата на филијали како одговор на новите предизвици

Предавач: Татјана Калајџиева

 

Потврдување и јазик


На крајот од обуката секој слушател добива специјалстички сертификат под менторство на EBTN – Brussels, како и можност за стекнување со трансферни кредити (ЕКТС).

Обуката се изведува на македонски јазик.

Предавач


        

Д-р Нина Фити Неделковска, 

Директор на самостојна дирекција за управување со мрежата на филијали,
Самостојна Дирекција за управување со мрежата на филијали,
Комерцијална банка АД - Скопје


Татјана Калајџиева,
Директор на сектор за продажба и мрежа на филијали, Стопанска Банка АД - Скопје


Д-р Стевчо Димески,
Регионален директор на Централен регион,
Стопанска банка АД - Скопје


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by