Едногодишна сертификациона програма за банкарска специјализација 

Програмата е изработена во соработка со Retail банкарската академија од Лондон под менторство на EBTN (Еuropean banking and financial services training association).  


Напомена


Уписен рок: 

Информации


Вкупен фонд на часови: 192 часови
Времетраење: 1 година
Почеток на предавања НОВИ групи: 
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75 зграда на Македонска берза 1-ви кат)
Динамика на обуката: еднаш неделно (четврток 14:00 - 19:00 часот)


Напомена: полноправните членки на АБИТ плаќаат 50% партиципација

exam feeCBM 1CBM 2CBM 3
30 EUR 190 EUR - 11.723 МКД 290 EUR - 17.893 МКД 390 EUR - 24.063 МКД
невработени и студенти 20%
152 EUR - 9.378 МКД
невработени и студенти 20%
232 EUR - 14.314 МКД
невработени и студенти 20%
312 EUR - 19.250 МКД

 


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by