12.06.2019

Втора меѓународна конференција за контролинг 

“Модерно планирање и системи на буџетирање во дигиталното окружување“

Аплицирај за семинарот  

Општи податоци


Локација: Хотел DoubleTree by Hilton 
Времетраење: 10:00 – 17:00 часот
Рок за пријавување: до 04 јуни 2019          

КОНТАКТ ИНФО: +389 2 312 55 00, +389 70 355 656

ЦЕНА:
Уплатата за учество на обуката е 149 ЕУР

Полноправните членки на АБИТ, плаќаат само 50% котизација, 75 ЕУР

НАПОМЕНА: за двајца пријавени учесници од иста компанија, третиот доаѓа БЕСПЛАТНО

Цели


Контролингор е исклучително важна функција за менаџментот при управувањето со бизнисот на компанијата.
Со цел контролингот успешно да ја изврши својата задача во деловната практика, контролингот и
менаџментот мора да ги знаат најновите трендови во контролинг и применувањето на современите контролинг знаења.
Целта на конференцијата е:
 презентација на реномирани домашни и странски експерти од финансиската (бизнис) практика и
 работата на моделите за модерни системи за планирање и буџетирање во дигиталното окружување

 

Целна група


Конференцијата е наменета за сите институции: банки, осигурителни компании, приватни и јавни претпријатија и организации кои имаат имплементирано или ќе спроведат "Контролинг" во нивната организација. Особено за средно до високо ниво на контролинг во банките и финансиските институции, корпоративното управување, супервизори, внатрешни ревизори, сметководители, секторски менаџери, високо ниво специјалисти.

Содржина


Отворање на конференцијата од г-дин Дамјан Манчевски , Министер за информатичко општество и администрација на Р.С. Македони

- Воведно обраќање од Марие Мулдовнеј, извршен директор на Moody's Analytics, Канада

- Воведно обраќање од Проф. д-р Улрих Зеител, Претседател на Деканската управа на Институт за Бизнис и Менаџмент ХАЈДЕЛБЕРГ Скопје и извршен директор на FORUM Institut for Management, Германија

МОДУЛ 1: Модерно буџетирање: ICV пристап
Предавач: Роналд Глеих (член на одборот на IGC, партнер во Horvath Academy, професор на EBS University (Германија) и член на Деканската управа IBMHS.EU)


МОДУЛ 2: 
ИТ-поддршка за модерно планирање и буџетирање
Предавач: Митка Мојсовска (раководител на контролинг сектор во КОЛА ДООЕЛ, Скопје и контролинг тренер во АБИТ)   

МОДУЛ 3: “Best German Planning Case” од DATEV
Предавач: Клаудиа Марон (DATEV еG, раководител за управување, експерт за дигитална економија / промени и Делегат за Јужна Германија на ICV Меѓународна работна група)

МОДУЛ 4: Модерно планирање и буџетирање системи - случај на македонска банка
Предавач: Драган Илиевски, финансов директор на Шпаркасе Банка АД Скопје

МОДУЛ 5: Модерно планирање и буџетирање системи - случај на осигурителна компанија
Предавач: Билјана Аргир, контролинг и риск менаџер во САВА осигурување АД Скопје и контролинг тренер во АБИТ

МОДУЛ 7: Модерно планирање и буџетирање системи - случај на производствена компанија
Предавач: Весна Василева, м
енаџер за сметководство за Јужен Балкан во Империал Тобако АД Скопје

МОДУЛ 8: Модерно планирање и буџетирање системи - случај на производствена компанија
Предавач: Бојан Симоски, м
енаџер за финансии во МАРКАРТ Македонија ДООЕЛ Велес

 

Панел дискусија на тема: Модерно планирање и системи на буџетирање во дигиталното окружување
Модератор: Проф. Д-р  Синиша Наумоски 


Говорници: Роналд Глеих (Германија)

                   Клаудиа Марон (Германија) 

                   Мајк Шулце (Германија)

                   Виктор Мизо, Извршен директор на КОСТАЛ Груп 

                   Беркан Имери, Финансов директор на ХАЛКБАНК АД Скопје

                   Василис Василиадис, Финансов директор во ПИВАРА АД Скопје 

                 

 

Потврдување и јазик


На крајот од коференцијта секој учесник се добива сертификат.

Конференцијата ќе се одвива на македонски и англиски јазик.

Говорници


 


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by