04.05.2017

AML & CFT AND COMPLIANCE CURRENT TRENDS AND FUTURE CHALLENGES

Аплицирај за семинарот

Општи податоци


Локација: АБИТ (Конгресна сала II кат)
Времетраење: 09:00 – 17:00 часот
Рок за пријавување: 03 мај 2017

КОНТАКТ ИНФО: +389 2 312 55 00, +389 71 215 118

ЦЕНА:
Уплатата за учество на обуката е 12.900 ден.
За втор учесник од иста институција се доплаќа 80%. За трет учесник од истата институција се доплаќа 70%.

НАПОМЕНА: полноправните членки на АБИТ, плаќаат само 50% котизација.   

Цели


Главната цел на семинарот е учесниците да се запознаат со основите и разликите на AML и CTF, теоретски и практични, трендовите на глобален развој на финансиската регулатива, поврзаноста помеѓу compliance и AML и CTF. Учесниците ќе имаат можност да се запознаат со најдобрите интернационални практики споредбено со барањата на локално ниво.

Целна група


Семинарот е наменет за сите институции: банки, осигурителни компании, приватни и јавни друштва и организации кои директно или индиректно работат со усогласено работење и сите заинтересирани кои ја имаат или сакаат да ја воспостават оваа функција. Особено за middle to senior AML, CTF и Compliance офицери во банки и финансиски институции, професионалци од супервизија, внатрешна ревизија, менаџери на филијала, специјалисти од високо ниво.

Содржина


MODULE 1: AML & CFT - similar yet different 

Lecturer: Tomer Zaharovich

MODULE 2: AML & CFT - Theory to practice 

Lecturer: Tomer Zaharovich

MODULE 3: Trends in the global financial regulations 

LecturerTomer Zaharovich

MODULE 4: The role of the compliance function related to AML and CTF 

Lecturer: Maja Andreevska Blazevska

MODULE 5: Macedonia local requirements and best international practices - Latest development

LecturerMaja Andreevska Blazevska

MODULE 6: Macedonia Vs. West Europe - Q&A panel 

LecturersMaja Andreevska Blazevska and Tomer Zaharovich

 

Потврдување и јазик


На крајот од обуката секој слушател добива специјалстички сертификат под менторство на EBTN – Brussels.

Обуката се изведува на англиски јазик.

Предавачи


        

M-р Маја Андреевска-Блажевска, CCO, CAMO

Директор на Сектор за контрола на усогласеноста на работењето на банката со прописите
Стопанска Банка АД Скопје


Tomer Zaharovich

Managing Partner
Sunstone Compliance Strategy Group


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by