25.11.2016

МОДУЛ 3

НАЈДОБРИТЕ МЛАДИ И ИДНИ БАНКАРИ УЧАТ ОД ГУВЕРНЕРОТ НА ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА НА ЦРНА ГОРА, МИЛОЈИЦА ДАКИЌ

Тема:
Значењето на мотивацијата во изборот и работењето на младите банкари

Аплицирај за семинарот  

Општи податоци


Локација: ул.Орце Николов бр.75 (АБИТ - Конференциска сала, 2 кат)
Времетраење: 10:00 – 13:00 часот
Рок за пријавување: 24 ноември 2016

КОНТАКТ ИНФО: +389 2 312 55 00, +389 71 215 118

ЦЕНА:
Уплатата за учество на обуката е 1.500 МКД
За студенти цената е 1.200 МКД (20% попуст)

Полноправните членки на АБИТ, плаќаат само 50% котизација.   


Целна група


Млади банкари, приправници, студенти на економските и правните факултети, дипломци, специјализанти, магистранти, истражувачи, индивидуални инвеститори, претставници на трговски друштва, новинари, и сите оние кои што професионално или лично се заинтересирани да се запознаат со Гувернерот на Централната Банка на Црна Гора.

Содржина


МОДУЛ 1: Црна гора - мала отворена економија
                 - основни области: туризам, енергетика, сообраќај и земјоделство

МОДУЛ 2: Монетарен систем - валута за плаќање - евро
                 - Законска регулатива - усогласена со Директивите на Европската комисија

МОДУЛ 3: Централна Банка на Црна Гора
                 - Цели
                 - Основна цел - финансиска стабилност
                 - Политика на Централната Банка на Црна Гора
                 - Учеството на Централната Банка на Црна Гора во процесот на преговори со Европската Унија

МОДУЛ 4: Состојба во Црна Гора
                 1) Реален сектор: БДП, инфлација, SDI
                 2) Јавен сектор: државен долг, буџетски дефицит
                 3) Банкарски сектор
                     - Банки и МФИ
                     - Основни банкарски параметри: билансна состојба, депозити, кредити, капитал,
                       ликвидност и солвентност, каматни стапки

МОДУЛ 5: Проблеми во банкарскиот сектор
                 - NPL
                 - високи каматни стапки

МОДУЛ 6: Предности на црногорската економија
               
 - мала отворена економија
                 - поседување на еврото
                 - поволен даночен систем
                 - значаен прилив на SDI

МОДУЛ 7: Едукација на вработените во Централната Банка на Црна Гора

МОДУЛ 8: Мотивација
                 
- Основна движечка сила
                 - Улога на менаџментот во процесот на мотивацијата
                 - Мотивација на вработените
                 - Потреби на вработените
                 - Мотиватори
                 - Фактори кои влијаат на мотивацијата
                 - Карактеристики на доброто лидерство
                 - Важноста на критиките

Потврдување и јазик


На крајот од обуката секој слушател добива специјалистички сертификат под менторство на EBTN – Brussels.

Обуката се изведува на српски јазик.

Предавач


        

Mилојица Дакиќ

Гувернер на Централна Банка на Црна Гора


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by