CERTIFICATION FOR CORPORATE GOVERNANCE & COMPLIANCE - CCG&C

Аплицирај Агенда на специјализацијата

Програмата се одвива врз база на серија предавања од областа на корпоративното управување (corporate governance) со презентација на најновата стручната литература во овој дел и објаснување на барањата на постојната правната регулатива. Потоа презентација на практични прашања и работа на случаи/проблеми кои се значајни за разбирање на правилата на доброто корпоративно упраување. Притоа ниеден од модулите не е поврзан еден со друг. Секој од слушателите може да бира кој модул ќе го посетува или дали ќе ги слуша сите модули заедно. Но, за да се стекне со сертификат за завршена обука, слушателот мора да ги заврши сите 3 модули.

Целна група: Фокус на финансиските институции и тоа пред сѐ на депозитните финансиски институции (банките и штедилниците), како и на недопозитните финансиски институции (пред сѐ на финансиските друштва и друштвата за осигурување).

Уписен рок: во тек

Информации


Вкупен фонд на часови: 135
Времетраење: една академска година
Почеток: ноември 2023 година
Место: АБИТ (бул. „3та Македонска бригада“ бр. 1) 
Динамика на обуката: два пати неделно неделно 

exam fee CCG&C 1CCG&C 2CCG&C 3
30 EUR 390 EUR - 24.063 МКД 480 EUR - 29.616 МКД 480 EUR - 29.616 МКД
невработени и студенти 20%
312 EUR - 19.250 МКД
невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД
невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by