CERTIFICATION FOR CORPORATE GOVERNANCE & COMPLIANCE - CCG&C

Аплицирај Агенда на специјализацијата

Програмата се одвива врз база на серија предавања од областа на корпоративното управување (corporate governance) со презентација на најновата стручната литература во овој дел и објаснување на барањата на постојната правната регулатива. Потоа презентација на практични прашања и работа на случаи/проблеми кои се значајни за разбирање на правилата на доброто корпоративно упраување. Притоа ниеден од модулите не е поврзан еден со друг, нити е задолжително еден слушател да ги слуша сите модули. Секој од слушателите може да бира кој модул ќе го посетува или дали ќе ги слуша сите модули заедно.

Целна група: Фокус на финансиските институции и тоа пред сѐ на депозитните финансиски институции (банките и штедилниците), како и на недопозитните финансиски институции (пред сѐ на финансиските друштва и друштвата за осигурување).

Уписен рок: во тек

Информации


Вкупен фонд на часови: 135
Времетраење: една академска година
Почеток: октомври 2021 година
Место: АБИТ (Ул. „Орце Николов“ бр. 75 зграда на Македонска берза 1-ви кат), онлајл ZOOM платформа
Динамика на обуката: два пати неделно неделно 

exam fee CCG&C 1CCG&C 2CCG&C 3
30 EUR 390 EUR - 24.063 МКД 480 EUR - 29.616 МКД 480 EUR - 29.616 МКД
невработени и студенти 20%
312 EUR - 19.250 МКД
невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД
невработени и студенти 20%
384 EUR - 23.693 МКД


Icon

Ул. „Орце Николов“ бр. 75 1000, Скопје (зграда на Македонска берза АД Скопје - први кат)

Icon2

+389 2 312 5500


Site by